درباره ما › پیام مدیر عامل 

پیام مدیر عامل

یا رزاق

حضور شما را در وب گاه شرکت توسعه بازرگانی نصر معین خیر مقدم عرض می نمایم.
هر چند شرکت توسعه بازرگانی نصر معین ابتدا با هدف تامین نیازهای شرکتهای جهاد نصر شکل گرفت اما خود را به آن محدود نساخت و اینک حوزه فعالیت خود را به سایر حوزه ها گسترش داده است. ما امروز قادر به تامین انواع نهاده های دامی مورد نیاز در کشور و ... هستیم.
خوشحال خواهیم شد با مرور این وب گاه بیشتر با دامنه فعالیتهای ما آشنا شوید و مفتخر خواهیم بود همکاری مطمئن در کنار شرکتهای بزرگ و بازرگانان محترم باشیم.
بر خود لازم میدانم مراتب سپاس خود را از همه کسانی که در طول این سالها به این مجموعه اعتماد داشته اند ابراز نمایم.
 
علی معمار
مدیر عامل