فعالیتهای ما › نهاده‌های دامی 

نهاده‌های دامی

شرکت توسعه بازرگانی نصر معین  با همکاری تولیدکنندگان نهاده های دامی در کشور های قزاقستان،  روسیه ، برزیل و دسترسی به کشتی و ترمینال غلات در شمال و جنوب کشور  فرصت  تامین  انواع  نهاده های دامی  را برای دامپروران عزیز فراهم نموده است.